Средно училище “Гео Милев” Варна

Иновативно училище
Училище с традиции в чуждоезиковото обучение

ApplicationsУведомление относно отсъствия по уважителни причини до 3 дни
Уведомление относно отсъствия по уважителни причини до 7 дни
Заявление за приемане на ученик
Заявление за преместване на ученик
Заявление за загубена диплома