Средно училище “Гео Милев” Варна

Иновативно училище
Училище с традиции в чуждоезиковото обучение

Uniforms

Уважаеми родители,

В прикачените файлове Файл 1 - слайдшоу, Файл 2- pdf ще намерите информация и илюстрация на видовете ученически униформи и размери.

Цени на ученически униформи

Срокове и правила

Срокове и правила при изпълнение на поръчката:
1.1 Новоприетите първокласници и учениците от начален етап(І - ІV клас), са длъжни да заявят униформеното си облекло до 30.06.(юни) на текущата година;
1.2 Новоприетите ученици от VІІІ (осми клас) и всички останали ученици от V - ХІІ клас, са длъжни да заявят униформеното си облекло до 31.07.(юли) на текущата година;
1.3 Изпълнителят е длъжен да изпълни всички заявени поръчки в 30 (тридесет) дневен срок, но не по- късно от 10.09.(септември) на текущата година.


Фирма "ДИАЛ 91" ООД
Варна,  ул. "Македония", № 92 - 94.
Телефони: 052 730 354; 0886 133 389.

За допълнителни въпроси се обръщайте към училищното ръководство.