Средно училище “Гео Милев” Варна

Иновативно училище
Училище с традиции в чуждоезиковото обучение

Teachers staff


от 2011 г. до 2015 г.


Живка Трифонова, Старши учител по История и цивилизация: 2013 г. - Придобита първа професионално-квалификационна степен за учител по история и цивилизация, ДИПКУ, Варна - свидетелство. Тема: "Интернет сайтът на учителя по история в реализация на училищното историческо образование" - свидетелство
2013 г. - Квалификационен курс "Балканските народи: история, контакти, взаимодействия на съвременния етап" - удостоверение, 26.08 – 31.08.2013 г., Шуменски университет, ДИКПО-Варна. - сертификат
2011 г. - Завършен курс "Ефективно внедряване на интерактивни методи в образованието" - сертификат
2010 г. - Завършено обучение "Директорска правоспособност" - сертификат за директорска правоспособност от НИОД - гр. Банкя
2010 г. - Семинар и обучение за работа с делегирани бюджети по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" - сертификат
2010 г. - Обучение за оценители на тестови задачи със свободен отговор по история и цивилизация - сертификат за лицензиран оценител на държавни зрелостни изпити по история и цивилизация.
Илка Димитрова, старши учител по български език и литература: - Грамоти за участие в конкурс „Моята България”- 2011, 2012, 2013 год.
- Грамота и албум за участие в конкурса „Купата на кмета” - 2012год.
- Грамота и албум от ВВМУ „Н.Й. Вапцаров” за участие в тържествата, посветени на патрона - 2011год.
- Плакет и грамота по случай Деня на будителите – 2013 г.
Розалина Димитрова, старши учител по руски език: - Диплом за най-оригинална постановка на Втори Международен фестивал на рускоезичните театри, Париж, Франция, 02. - 04.2011г. - ГРАМОТА за „успешное проведение национальной олимпиады по русскому языку“ – Федеральное Агенство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом и по международному гуманитарному сотрудничеству (РОССОТРУДНИЧЕСТВО), Российский культурно-информационный центр в Софии.
Румяна Тодорова, старши учител по руски език: - Диплом и победител в номинация – оригинални костюми на Първия Международен детски театрален фестивал на руски език в гр. Билгорай, Полша, 2013г. - ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА за „успешное проведение национальной олимпиады по русскому языку“ – Федеральное Агенство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (РОССОТРУДНИЧЕСТВО), Российский культурно-информационный центр в Софии. - ГРАМОТА за „большой вклад в развитие российско-болгарского сотрудничества в области культуры и образования“ – Федеральное Агенство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (РОССОТРУДНИЧЕСТВО), Российский культурно-информационный центр в Софии. - Международен театрален фестивал „Россия - источник вдохновения”, гр. Торино, Италия като ръководител на театралната група на руски език „Синяя птица”, 21-25 май 2012г. - Диплом за нетрадиционен подход и две индивидуални награди.
Снежана Пометкова, главен учител, биология и здравно образование: - 27.04.2011г. - Париж: Международен конкурс за анимационна DVD серия „Патримонито” – област „Световно наследство и биологично образование” – организиран от Юнеско - Финалист; - 11.06.2011г. - Варна: Образователен фестивал „Биологията – наука на бъдещето” -Сертификат; - 15.11.2011г.: Международно състезание „ Да се обединим за климата”- Conect4 Climate” - Сертификат; - 21,22.11.2011г.- Търговище: Национално състезание „ Природни науки” -PISA - Сертификат; - 21-22.11.2011г.- Квалификация „Формирането на ключови компетентности по природни науки – гаранция за успешно представяне на българските ученици на международното оценяване PISA - Сертификат; - 11.12.2011г.- Национално състезание на фондация „ Партньори” за видео клип „Алтернативни източници на енергия Първо място в категория „ Зелена награда”; - 21.04.2012г. - Варна: Екопанаир „Да живеем разумно! Да намалим нашия екологичен отпечатък” - Сертификат; - 21,23.11.2012г.София: Национална конференция за промените в климата. Правото на участие на децата и младите хора в процесите на взимане на решения. Проект –„ Make the Link – Climate ex Change”- Сертификат; - 24-26.05.2013г. - Сърбия: International Teacher Leadership - Международна среща на учителите лидери по проект „ Активно учителство” –координатор - екип на проф. Фрост – университет Кембридж - природен резерват Фрушка гора, Сърбия - Сертификат; -10.09.2013г. - Варна: High School Teachers Conference /CERN/- Сертификат; - 13-14.09.2013г. - Велико Търново: Първи национален фестивал „Ние не чакаме Супермен” на учителите от клубовете „Активно учителство”-Сертификат.
* Сертификат за изявен висок професионализъм и активно участие в проведената конференция на тема “Учителят по руски език в България – професионалист и просветител” от МКДЦ “Дом на Москва в София“ за Румяна Василева Тодорова, Руски език, главен учител
* Грамота за голям принос в развитието на руско-българското сътрудничество в областта на културата и образованието от РКИЦ гр.София за Румяна Василева Тодорова, Руски език, главен учител; Розалина Иванова Калдерон, Руски език, старши учител, Стоянка Кайрякова, старши учител начален етап
* Втори международен фестивал на детското и юношеското театрално изкуство, гр. Париж, Франция - диплом за най-оригинална постановка за Румяна Василева Тодорова, Руски език, главен учител; Розалина Иванова Калдерон, Руски език, старши учител; Стоянка Кайрякова, начален учител, старши учител

до 2010 г.

* Гр. Люблин, Полша, Варшавски университет - Розалина Иванова Калдерон и Румяна Василева Тодорова - лектори в научно-методически семинар “Современный учитель русского языка в “Классе русского мира”
* Почетна грамота от Кмета на град Варна Кирил Йорданов за ползотворно дългогодишно сътрудничество в утвърждаването и развитието на ученическия спорт.
* XII Московский международный фестиваль детских и молодежных театральных коллективов „Первоцветы – 2009” – награда за учителите по руски език Румяна Тодорова и Розалина Калдерон за педагогически принос при изучаването на руски език от възпитаниците на СОУ „Гео Милев”
* Национален исторически конкурс „Родолюбие” – награда за Калинка Дичева, учител по история и цивилизация за научно ръководство и консултантска дейност при изработване на мултимедийна презентация за „Варна и Руско-турските войни, ХVІІ-ХІХ век”
* Национален конкурс за ученици и студенти „София – Москва; България – Русия – вчера, днес, утре” – награда за Калинка Дичева, учител по история и цивилизация за научно ръководство и консултантска дейност мултимедиен продукт за културните паметници на Русия в списъка на ЮНЕСКО
* Общинско отличие „Млад учител” - Йоана Цветанова Христова - начален учител; Диляна Добрева Стоянова – учител по български език и литература.
* Сертификат – Награда за цялостно качествено изпълнение по Програма „Сократ” – подпрограма „Коменски”. Международен образователен проект "Аз познавам Европа - мястото, където живея". Екип: координатор Сн. Пометкова, Сл. Мазнева, Т. Маринова, Зоя Манолова, Кр. Димитрова, Сн. Вълчева, Т. Краева, Св. Донева.
* Сертификат за участие в Научно-практическа конференция „ЦЕРН за науката и обществото” – Иванка Иванова, учител по физика и астрономия;
* Диплом на Светлана Димова, учител по физическо възпитание и спорт, ръководител на МПО „Млад огнеборец” за участие в ХVІІ Международни младежки състезания на CTIF в гр. Острава, Чехия – 2009 година.
* Общинско отличие „Млад учител” - Анета Костова - начален учител
* Национален ученически конкурс "Родолюбие", София - грамота за Калинка Дичева Колева, старши учител по История и цивилизация
* Международен форум по методика на обучението по руски език като чужд, „Обучението по руски език през целия живот. Непрекъснато единство между всички етапи на обучение: детска градина – училище – университет“, гр. Русе - сертификат и участие с доклад на Розалина Иванова Калдерон, Руски език, старши учител