Средно училище “Гео Милев” Варна

Иновативно училище
Училище с традиции в чуждоезиковото обучение

Teachers staff

Педагогически и непедагогически състав за учебната 2015/2016 година

Виж списък

Педагогически и непедагогически състав за учебната 2014/2015 година

Виж списък

Педагогически и непедагогически състав за учебната 2013/2014 година

Виж списък