Средно училище “Гео Милев” Варна

Иновативно училище
Училище с традиции в чуждоезиковото обучение

Scholarships

Критерии за допускане до класиране
Критерии за класиране на учениците за различните видове стипендии:
Download file

Указания
Указания за попълване и предоставяне на документи за стипендии

за I-ви учебен срок на 2015/2016 год.
Download file


за IІ-ри учебен срок на 2015/2016 год.
Download file


Документи

Приложение 1 Приложение 2 Приложение 3  Приложение 4  Приложение 5  Приложение 6  Приложение 7