Средно училище “Гео Милев” Варна

Иновативно училище
Училище с традиции в чуждоезиковото обучение

Прием

Учебна 2016/2017 година


Прием І клас

Правила за прием Заявление  График на дейностите

Записване първи клас, учебна 2016/2017 година

ЗАПИСВАНЕ НА ПРИЕТИ ПЪРВОКЛАСНИЦИ

Първо класиране
03.06.2016 г.

Второ класиране
09.06.2016 г. 


Прием след VІІ клас

Профил "Чуждоезиков" Руски език / Английски език
Профил "Чуждоезиков" Английски език / Немски език

Прием
- конкурсен изпит по БЕЛ и математика
Балообразуване - 2 тест БЕЛ + 2 тест М + БЕЛ + М

График Заповед