Средно училище “Гео Милев” Варна

Иновативно училище
Училище с традиции в чуждоезиковото обучение

Term tests - schedule

График -  класни работи,

учебна 2015/2016
5 - 7 клас, 2-ри срок  8 - 12 клас, 2-ри срок

учебна 2014/2015 година,

V - VІІ  и  VІІІ - ХІІ клас.

Download file