Средно училище “Гео Милев” Варна

Иновативно училище
Училище с традиции в чуждоезиковото обучение

Кауза - Изграждане на езиков кабинет

Успешно приключи третата кауза на УН

Училищното настоятелство и ръководството на СОУ „Гео Милев”  БЛАГОДАРИ  на всички родители, които подкрепиха каузата „Изграждане на езиков кабинет".
Тя беше гласувана единодушно на 30.10.2014 г., когато  се проведе общото събрание на УН.
Новоизграденият езиков кабинет създава възможност за качествено езиково обучение. С дарените от родителите средства и с пари от бюджета на училището третата поредна кауза на УН и СОУ „Гео Милев” приключи успешно.На 30.10.2014 г. се проведе събрание на Училищното настоятелство на СОУ ”Гео Милев”. На него се гласува с пълно единодушие  новата  обща кауза  „Изграждане на езиков кабинет”.