Средно училище “Гео Милев” Варна

Иновативно училище
Училище с традиции в чуждоезиковото обучение

Център Икуо Хираяма

Центърът „Икуо Хираяма” е създаден през 2009 година в София. Наследник е на Организационния комитет „Икуо Хираяма”, основан през 2003 година за първото посещение и изложба на големия японски общественик и художник, професор Икуо Хираяма в Нациналната галерия за чуждестранно изкуство - София. Събитията са под патронажа на Президента на Република България, а идеята за Центъра е официално подкрепена и приветствана от него при откриването на изложбата и по време на срещата му с професор Хираяма.

Център „Икуо Хираяма” е неправителствена организация, мисията на която е развиването на идеята за опознаване и опазване на уникалното културно наследство на България и Балканите, на неговото популяризиране сред младото поколение и на опазването на мира в този район. Мисията на Центъра следва идеите на движението „Духа на червения кръст за опазване на културното наследство”, създадено от професор Икуо Хираяма в Япония през 80-те години на миналия век. С това движение професор Хираяма става първия японски посланик на добра воля на ЮНЕСКО, участва и инициира големите проекти на ЮНЕСКО по Пътя на коприната за възстановяване и съхраняване на неговите значими културни паметници, изрисува го в стотици свои картини, създава изследователски институт, фондация и два музея „По Пътя на коприната” в Япония и два Центъра „Икуо Хираяма” извън Япония – в Ташкент, Узбекистан и София, България, работи за посвещаване на децата в своите идеи.

Център „Икуо Хираяма” изгражда Училища за опознаване на културното наследство и националните традиции от младото поколение и подпомага установяването на контакти между български училища и между български и японски училища за културен диалог и взаимно представяне на културните традиции на страните. Инициативата на Центъра за организиране на Училища за изкуство и културен диалог между Изтока и Запада „Икуо Хираяма” в България се реализира чрез откриването на Първото българско училище „Икуо Хираяма” при 138 СОУ „Проф. Васил Златарски”, София на 15 октомври 2009. Второто българско училище „Икуо Хираяма” при СОУ „Гео Милев”, Варна стартира през януари 2010, открива се официално на 15 октомври 2010 и се превръща в първата проява на Дните на културата Икуо Хираяма 2010-2011 във Варна, посветени на 80-тата годишнина на професор Хираяма и кандидатурата на Варна за столица на културата на Европа през 2019 година. Базовите училища, 138 СОУ „Проф. Васил Златарски”, София и СОУ „Гео Милев”, Варна са асоциирани членове на Центъра. Две детски градини, асоциирани също към Центъра участват в световния детски проект „Най-голямата детска рисунка в света - 2011”.