Средно училище “Гео Милев” Варна

Иновативно училище
Училище с традиции в чуждоезиковото обучение

Administration

Главен счетоводител
Валентина Савчева
(+359) 52 751122

ЗАТС /завеждащ административно-техническа служба/
Пенка Станкова
(+359) 52 751122 

Счетоводител
София Катрева
(+359) 52 741376

Касиер/Счетоводство
Митка Ингилизова
(+359) 52 741376

Деловодител
Маргарита Димитрова
(+359) 52 751120

Координатор
Дора Влъчкова
(+359) 879 910 072

Библиотекар
Веселина Веселинова

Домакин
Румяна Атанасова
(+359) 52 741376