Средно училище “Гео Милев” Варна

Училище с традиции в чуждоезиковото обучение

Първа работна среща по проект

03.12.2018  |   Новини
      През учебната 2018-2019 г. Средно училище „ Гео Милев” стартира реализацията на проект “Училище за родители – ефективен партньорски модел” по Национална програма „Заедно за всяко дете” – Модул „Добри практики за взаимодействие на образователните институции с родителите”. Проектът се изготви от учители, участващи в действащия клуб „Активно училище” към училището. Екипът иска да докаже, че макар и трудно, не не и невъзможно утвърждаването на този партньорски модел с родителите. Съвременното училище трябва да бъде активно в намиране на алтернативни форми за работа с родителите, които да позволяват всеки да открие себе си и да се включи в учебно-възпитателната работа според възможностите си. Когато учителят признае компетентността на родителя по отношение на неговото дете, това ще е в основата за изграждане на доверие, което е изключително необходимо за партньорството в училище.
     В проекта са залегнали дейности, обединени в осем модула. Един от тях включва работни сесии с родители. Те не само присъстват, но и участват в планирането и реализирането на обучителните срещи. Така родителите получават ценна информация по въпроси, които са важни за възпитанието на техните деца и могат да са в подкрепа на училището и реализирането на неговите дейности.
     Във връзка с това, на 29 ноември, 2018г. се проведе първата работна сесия на тема „Агресията в училище. В ролята на обучител влезе психологът на училището –Капка Николова. Присъстваха учители и родители  на ученици от трите образователни степени. С кратка презентация се навлезе в така актуалната за българското училище тема. Изясни се същността на понятието агресия, нейните аспекти в училище и в обществото. Анализираха се възможни агресивни прояви между трите страни в подобни ситуации – дете – родител – възрастен. Разиграха се ситуации, които показаха начини за предотвратяване на такова поведение. Родители и учители се убедиха, че винаги има възможни решения и добър тон за всяка една агресивна проява.
      В края на сесията една от присъстващите майки се обърна към родителите с думите: „Внушете на сина си, че вместо да участва в боя, може да се дръпне и да каже на „противника“: „Искаш ли да се прегърнем?“. Това е тактика, която обезоръжава и най-агресивните деца! Уважаеми родители, това действие не трябва да бъде еднократно, а да се превърне в негова втора природа. Така  Вие учите сина си, а пък той другите деца на емпатия, а не на враждебност и злоба.

Презентация по темата ще намерите тук:
  Download file