Средно училище “Гео Милев” Варна

Училище с традиции в чуждоезиковото обучение

Помагало „В разбиране на различието“

22.10.2019  |   Новини
     Учителите в начален етап от СУ „Гео Милев“ вече имат на разположение помагалото „В разбиране на различието“. То е изготвено по проект на училището „В разбиране на различието“, финансиран от Община Варна, дирекция „Образование и младежки дейности“.
      Помагалото „В разбиране на различието“ е провокирано от практиката в СУ „Гео Милев“. Книжката е опит в подпомагането на учителите начален етап в „обличането“ с конкретно съдържание на нормативната уредба, от една страна и от друга – е отговор на въпросите: „Как зачитам различието и уникалността на едното дете и на всички ученици в моя клас?“, „Как общувам с родители на различно дете и с останалите родители?“, „Как задавам отношенията на толерантност и на приемане в класа?“, „Каква е моята роля в екипа за подкрепа?“, „Може ли да бъде зачетена моята потребност от подкрепа в интервизия и супервизия“, и т.н.
      Помагалото съдържа и примерна програма за работа с ученици по отношение развиване на уменията им за приемане на различието на другите, интерактивни упражнения, полезни връзки и др.