Средно училище “Гео Милев” Варна

Училище с традиции в чуждоезиковото обучение

Онлайн-състезание „О России – за 60 секунд“

18.12.2020  |   Новини
       Ученици  и преподаватели  от СУ „Гео Милев“,на 15 декември 2020 г., взеха участие в международен проект – лингвокултурно онлайн-състезание–„О России за 60 секунд“, организиран от Тюменския държавен университет. Това е втората съвместна инициатива на училището и университета. Миналата година гост-лектори от Тюменския държавен университет представиха поредица от открити уроци, свързани с руския език, литература и култура.
       Тази година участниците в онлайн-анкетата приеха предизвикателството да отговорят, в рамките на 60 секунди, на различини въпроси, свързани с руския език и литература, с културата, с историята и политика . Въпросите бяха структурирани в 5 отделни кръга, като към всеки от тях авторите на състезанието бяха поставили много интересни аудио-визуални подсказки. След края на всеки кръг веднага на монитора на участника се появяват верните отговори. В края на цялото състезание той  вижда броя на верните и сгрешените си отговори.
       Същия ден участниците в лингвокултурната онлайн-викторина получиха по имейл сертификати за участие. Забавната викторина, предназначена за чужденци, които изучават руски език предизвика интереса не само на учениците, но и на преподавателите. Организаторът и координаторът на състезанието от страната на СУ „Гео Милев“ беше Нина Чендева – старши учител по руски език.

       Този интерактивен подход към изучаването на руския език, литература, история и култура развива мотивацията и желанието на учениците да разширят своя кръгозор и да изучават руския език.
       В СУ „Гео Милев“ руски език се изучава от I до XII клас. Децата от една паралелка в първи клас, от първата година, изучават руски като първи чужд език.От втори до седми клас всички, освен учениците от тази паралелка, учат руски език като втори чужд.В гимназиален етап също има по една паралелка с първи чужд руски език.