Средно училище “Гео Милев” Варна

Училище с традиции в чуждоезиковото обучение

Мултимедиен свят

22.06.2020  |   Новини
        Учениците от клуб „Мултимедиен свят“ по Проект № BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“ подготвиха първите си презентации. Проектът се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.Участниците в клуба са ученици от четвърти клас.
        Клубът е с ръководител Галина Проданова - старши учител по Информационни технологии. Целта на проекта е участниците да се научат да изработват самостоятелно презентации и кратки филмчета по зададена тема.
        Те работиха по темите "Седемте чудеса на света“   и   „Слънчевата система – ние, Земята и другите планети“.
        Учениците се научиха да вмъкват звук и видео в програмата Power Point, а предстоят и още интересни неща.Участниците в клуба започнаха  в началото на м. юни и ще продължат своята работа до началото на м.юли 2020 г.

ПРЕЗЕНТАЦИИ
:
"Седемте чудеса на света“
Георги Киряков IV "а" клас
Иван Николов IV "в" клас
Магдалена Калчева
Самуил Веселинов IV"а" клас
Валери Янкова IV"е" клас

„Слънчевата система – ние, Земята и другите планети“
Деница Великова IV "б" клас
Иван Николов IV "в" клас
Йоана Илиева и Петър Илиев IV "е" клас