Средно училище “Гео Милев” Варна

Училище с традиции в чуждоезиковото обучение

Аз и Робо в дигиталния свят

24.06.2020  |   Новини
           Клуб „Аз и Робо в дигиталния свят“ включва ученици от трети клас.
           В клуба учениците, чрез своите нови приятели Роботите Робко-1 и Робко-2, започнаха своята начална дигитална компетентност.
           Създадоха своите първи рисунки чрез напътствия на Робко, направиха своите първи колажи. Построиха свои роботи, които представиха чрез лично направени видеа и ги презентираха. Запознаха се и намериха информация за известни ИТ личности. Поставиха началото за управление на роботите и основите на кодирането. Техни приятели са пчелата Beet Boot, конструкторите на Clementoni, платката MicroBit.
           Клубът е с ръководител Ивалина Христова – старши учител ИКТ.
           Основната цел на дейността на клуба е изграждане на начална дигитална компетентност. Насърчаване и мотивация за тяхното използване.
           Двама от участниците в клуба /Николай Джамбазов и Албена Димитрова/ са класирани за Националния кръг на състезанието IT Знайко със свои интерактивни презентации на тема "Знайко в страната на чудесата".
           Клуб „Аз и Робо в Дигиталния свят“ е по Проект № BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“. Проектът се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Всичко за роботите,споделено от учениците ще намерите тук:
https://drive.google.com/drive/folders/19Gc7mUEgINyvVUiZx7TW8Udig0tqKdX-

ПРЕЗЕНТАЦИИ:
Рисувам с Робко
Редим пъзел с Робко
Проектирам робот
Програмирай и играй с MicroBit

ИТ ЛИЧНОСТИ
Албена Димитрова Николай Джамбазов III "а" клас
Антони Радионов III "а" клас
Франческа Д Акунцо III "а" клас
Никола Димитров III "в" клас
Димитър Димитров III "в" клас
Йоанна Иванова III "а" клас
Максим Петров III "в" клас

BeeBoot и Механична лаборатория в Интернет

Адриан Лазаров III "г" клас
Албена Димитрова III "а" клас
Антони Радионов III "а" клас
Ванелина Златкова III "а" клас
Владимир Янкулов III "в" клас
Делян Дацков III "а" клас
Кристиан Ташев III "в" клас
Николай Джамбазов III "а" клас